E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaŞirket HaberleriYine AVOD yine Nazım Torbaoğlu yine usulsüz işlemler!---

Yine AVOD yine Nazım Torbaoğlu yine usulsüz işlemler!

Yine AVOD yine Nazım Torbaoğlu yine usulsüz işlemler!
14 Kasım 2023 - 11:10 borsagundem.com.tr

Borsaya girdiği günden bu yana ismi manipülatörlerle anılan AVOD, şimdide madencilik sektöründe yeni vurgun iddialarıyla karşı karşıya...

BORSAGUNDEM.COM.TR 

A.V.O.D Kurutulmuş Gıda ve Tarım Ürünleri (#AVOD), borsada ismi sık sık usulsüz işlemlerle anılan, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından cezalandırılan bir şirket. Esas faaliyet alanı kurutulmuş domates… Sermaye artırımları, hisse fiyat hareketleri, yüklü ortak satışları başta olmak üzere çevrilmeyen film fırıldak kalmadı. Patron Nazım Torbaoğlu’nun şirketteki payı yüzde 3, yüzde 3 de diğer ortağın payı var. Yani şirketin yüzde 94’ünü küçük yatırımcının sırtına sarmışlar. Bu işlem hisseler küçük yatırımcıya satılıp parayı cebe indirmekle bitmiyor, sermaye artırımları ile küçük yatırımcı sürekli inek gibi sağılıyor.  

2011 yılı kasım ayında sermayesini 15.2 milyondan 21.2 milyona yükselterek halka açılan AVOD’un bugünkü sermayesi 270 milyon lira. Bu rakamlar tabloyu daha net gösteriyor. 

Kurutulmuş domatesten ziyade borsa operasyonlarıyla ismi anılan AVOD, madencilik sektöründe de şaibeli işlemlerle anılmaya başladı. Yıllarca Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. üzerinden büyük paralar kaldırmak için çaba sarf eden Nazım Torbaoğlu, Türkiye’de bu işi başaramayacağını anlayınca rotayı yurt dışına çevirdi. İddialara göre bu seferki kılavuzunun Melih Fırat Gülgen olduğu söyleniyor. Operasyonun ilk aşaması olarak hisseler İsviçre’deki bir şirkete satılıyor. AVOD’dan konuyla ilgili olarak Kamuya Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle: 

“Şirketimiz 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimiz, bağlı ortaklığı Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin satışıyla ilgili İsviçre merkezli AFK ENTERPRISE AG. Şirketi ile görüşmeleri neticesinde
1) Sermayesinin tamamına (%100'üne) sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Avod Altın Madencilik Enerji İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi 'nin (Avod Madencilik)
a) 200.000 TL tutarındaki ödenmiş sermayeni temsil eden 8.000 adet, 200.000 TL nominal değerindeki paylarının tamamının, tüm hak ve borçları ile birlikte İsviçre merkezli AFK Enterprise AG. Şirketi'ne devir edilmesine,
b) AFK Enterprise AG şirketinin Bağlı ortaklığı olan Planet-Scan AG şirketinin 1.000.000 EUR nominal değeri karşılığına denk gelmekte olan 23,436 hissesinin (sermayesinin %2,3436'na eşittir) karşılığı hisse senedinin Swap şeklinde Şirketimize devir edilmesine,
c) Devre konu edilen 23.436 EUR Planet-Scan AG şirket hissesinin piyasa değeri 2023 yılının 2. çeyreği sonrasında İsviçre borsasında (SWX) halka arzı planlanan Planet-Scan AG hisselerinin halka arz sonrası İsviçre borsasında (SWX) oluşacak hisse fiyat ile belirlenmesine.
d) 2023 yılının 2.çeyreği sonrasında İsviçre borsasında (SWX) Halka arzı planlanan Planet-Scan AG hisselerinin, şirketimize ait payının (%2,3436) İsviçre borsasında satıp exit yapılmasına, Karar verilmiştir.
 
2) Şirketimizin bağlı ortaklığı Avod Madencilik'in 8000 adet, 200.000 TL nominal değerindeki paylarının satışı, SPK mevzuatı çerçevesinde değerlendirilmiş ve aşağıda ki tespitler yapılmıştır.
SPK (II-23.3) Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği çerçevesinde değerlendirilmesi Önemli Nitelikteki İşlemler Tebliği'nin, Önemlilik Ölçütü başlıklı 6. maddesi kapsamında yapılan değerlendirme neticesinde
3) Ortaklığın finansal tablolarında konsolide edilen bağlı ortaklıklarındaki paylarının
a) Kontrol kaybına yol açacak şekilde satılması durumunda, birinci fıkranın (a) ve (c) bentleri uyarınca yapılacak hesaplamalarda, bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolara dahil edilen aktif toplamı veya gelir kalemlerinin tamamı, ortaklığın konsolide finansal tablolardaki aktif toplamı veya gelir kalemlerinin toplamına oranlanır.
a) Ortaklığın kamuya açıklanmış son finansal tablolarına göre, Bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolara dahil edilen aktif toplamına oranı: %1,41 olduğu,
c) Ortaklığın kamuya açıklanmış son yıllık finansal tablolarına göre Bağlı ortaklığın konsolide finansal tablolara dahil edilen gelirinin, konsolide finansal tablolarda ki gelir kalemlerinin toplamına oranı %2,29 olduğu tespit edilmiştir,
 
SPK'nın (II.23.3) sayılı Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği'ne göre hesaplanan oranların %50'den fazla olmaması nedeniyle pay devir işleminin önemlilik ölçütünü sağlamadığı, dolayısıyla işlemin önemli nitelikte işlem olmadığına, Karar verilmiştir.”

Buna karar veren kim? Elinde yüzde 3 hisseyle şirketi yöneten Nazım Torbaoğlu. Kısa bir süre öncesine kadar şirketin en değerli varlığı olarak gösteriliyordu maden şirketi.  

Daha geçen yıl bu aylarda yayınlanan faaliyet raporunda milyarlık rezervlerden bahsediliyordu!  

AVOD’un 2022 yılı üçüncü çeyrek raporunda şu ifadelere yer verilmişti: 

“Kaynak raporumuz UMREK (Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv Raporlama Komisyonu)  standartlarında yapılmış olup, bir UMREK üyesi tarafından hazırlanmıştır. Bu raporlamanın üzerine elde edilen kaynak değerleri ile kapsam çalışması (Scoping Study) tamamlanmış olup, elde edilen kaynağımızın ekonomik ve mali değerleri rapor içerisinde sunulmuştur. Kaynak raporumuza göre; Ortalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak, ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere toplamda 7,5 milyon ton kaynak, 7.520.000 ton – 8.170.000 ton aralığındaki kaynak için: 71 – 419 milyon USD aralığındaki (vergiden önce) nakit akışı üzerinden 27 – 255 milyon USD aralığında (vergiden önce) bugünkü net değer belirlenmiştir. Çorum ili Boğazkale ilçesinde bulunan bakır ve manganez içeren ruhsatımızda 2020 yılı itibari ile manganez üretimi yapılmaya başlanmıştır.” 

İki açıklama arasında büyük çelişki mevcut!

Şöyle ki; 270 milyon sermayesi olan AVOD’un özsemayesi yani bugün şirketi tasviye etmeye kalksanız değeri 462 milyon lira.   

Kaynak raporuna göre; “Ortalama %1,43 bakır yüzdesi ile 2,5 milyon ton belirlenmiş kaynak, ortalama %1,6 bakır yüzdesi ile 5 milyon ton potansiyel kaynak olmak üzere toplamda 7,5 milyon ton kaynak, 7.520.000 ton – 8.170.000 ton aralığındaki kaynak için: 71 – 419 milyon USD aralığındaki (vergiden önce) nakit akışı üzerinden 27 – 255 milyon USD aralığında (vergiden önce) bugünkü net değer belirlenmiştir.’ 

Raporlardaki değerlemelerin ortalaması bile baz alınsa en az on tane halka açık AVOD Gıda eder. Yıllardır kanı emilen ve bu kadar nitelikli işlemi onaylamayan küçük yatırımcıya ayrılma hakkı imkanı verilmek istenmiyor. Buna da şirketi yüzde 3 payla yöneten Nazım Torbaoğlu karar veriyor.

AVOD cephesindeki fotoğraf bu, gayet net!  


Melih Fırat Gülgen

Gelelim diğer isim Melih Fırat Gülgen’e. O da son dönemde maden sektöründe birlikte iş çevirdiği iddia edilen Nazım Torbaoğlu gibi tarım sektörüne yatırım yapmış. Gülgen ‘süte’ odaklı yatırım yapmış… 

KREDİLERDE VURGUN 

Sabah Gazetesi  Ekonomi Müdürü Dilek Güngör, Fırat Gülgen’in çevirdiği işleri şöyle anlatıyor:  

“Tarım ve hayvancılıkta girişimcilere verilen sübvansiyonlu (faiz destekli) kredilerde 'vurgun' mahkemelik oldu. Çiftçilere sağlanan Hazine destekli kredide kanunun arkasından dolanan dizi ihracatçısı Calinos Holding'in sahibi Melih Fırat Gülgen, Niğde'de kurduğu 26 bin dönümlük süt hayvancılığı işletmesine sıfır faizli kredi almak için yakınlarına 6 ayrı şirket kurdurdu. Tek işletmeyi muvazaalı olarak 6 ayrı firma gibi göstererek her biri için 7.5 milyon TL kredi aldı. Böylece, toplam 45 milyon TL'lik kredinin faizi Hazine'ye yıkıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Can Akın Çağlar'ın Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü döneminde verilen kredilerin faizinin tahsili için daha sonra dava üzerine dava açıldı. Faizi ödememek için direnerek kamuyu zarara uğratan Gülgen devlete de savaş açtı. 

Ziraat Bankası'nın o dönemdeki yönetimi daha önce hiç hayvancılık yapmamış birçok şirkete kredi verdi. Kanunda yasak olmasına rağmen işadamları, tek bir firmanın yararlanması gereken krediden yakınlarına üçer beşer şirket kurdurarak faydalandı. 

HÜLLEYLE SIFIR FAİZLİ KREDİ ALDI 

Sübvansiyonlu kredilerden hülleyle yararlanan isimlerden birisi de film/ dizi sektörünün yakından tanıdığı Melih Fırat Gülgen'di. Gülgen, faizsiz krediden yararlanmak için Murat Hayvancılık, Leben Tarım, Cıngıllı Organik Tarım İşletmeleri, Çevik Süt, Gülbahar Süt, Şeker Ziraat ve Hayvancılık adıyla şirketler kurdurdu. Bu şirketlerin bir kısmını yakınlarının üzerine yaptı. Ayrı ayrı çalıştırılması mümkün olmayan 6 şirketi bir araya getirip entegre tesise dönüştürdü. 2016'da bu şirketlerin tamamının hisselerini emanetçi hissedarlardan alarak kendi üzerine geçirdi.

Üçkağıtla sübvansiyonlu kredileri alan Gülgen ise soluğu Danıştay'da aldı. 2012 yılında çıkarılan Bakanlar Kurulu Kararı'nın sübvansiyonlu kredilere limit getiren maddelerinin iptali için Başbakanlık ve Hazine Müsteşarlığı aleyhine dava açtı. Danıştay 10. Dairesi, Gülgen'in şirketi Şeker Ziraat ve Hayvancılık'ın devlete karşı açtığı davanın reddine karar verdi. 

GÜLGEN BOŞ DURMUYOR 

Ancak Gülgen boş durmadı. İlk derece mahkemesinin kendi aleyhine çıkan kararından sonra temyize başvurdu. Temyiz duruşmasında Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Bakanlar Kurulu Kararı'nın ilgili maddelerinin iptaline karar verdi. Davaya Hazine adına fer'i müdahil olan Ziraat Bankası karar düzeltme talebinde bulundu. Ancak Danıştay İdari Davaları Kurulu düzeltme talebini reddederek, muvazaalı şekilde elde edilen sübvansiyonlu kredilere yol verdi. 

Böylece kanunları arkadan dolanarak kamu zararına yol açanlara göz yumuldu.”

Madencilik sektöründe yolları kesişen Nazım Torbaoğlu ve Fırat Gülgen’in hikayeleri böyle.  

Kenz Madencilik’in Fırat Gülgen’in madencilik sektöründeki şirketi olduğu öne sürülüyor. Yine aynı şekilde perde arkasında kimin sahibi olduğu gizemini koruyan İsviçreli merkezli AFK ENTERPRISE AG. firması üzerinden mal kaçırma operasyonları yapıldığı iddia ediliyor.  

AFK’NİN AÇILIMI 

Firmanın ismi de çok ilginç AFK! AVOD’un A’sı Fırat’ın F’si Kenz’in K’si.  

Satış açıklaması sonrası AVOD ile ilgili gündeme gelen usulsüz işlemler iddialarından sonra şirketin yaptığı açıklamada sahibinin Hintli olduğu ve Türkiye’de başka şirketlerle de iş yaptığı duyuruldu. Diğer iş yaptığı şirket Kenz Madencilik mi? Neden şirket ismi açıklanmıyor?

Yakında tüm gerçekler ortaya çıkacaktır ama şimdiden çok pis kokular geliyor. 

ŞÜPHELİ İŞLEMLERE HALKA ARZ KILIFI

Bu arada, Avod Madencilik, AFK Enterprise AG’ye devrediliyor ama bu şirketten değil de bağlı ortaklığı olan Planet-Scan AG şirketinden hisse alınıyor. Kenz Madencilik ve Avod Madencilik'in şüpheli satış süreçlerinin halka arz kılıfıyla sunulmasının tamamen kamuoyunu yanıltmak amaçlı olduğu ileri sürülüyor. Çünkü İsviçre başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde giriş parasını ödedikten sonra şirketin ismi borsa listesine ekleniyor. Aslında bir halka arz denilemez, sade kote ediliyor.  

Türkiye’de alanı daralan arkadaşlar, şimdi İsviçre üzerinden operasyonlara zemin hazırlıyor.  

Yasef Mitrani girdi AVOD’a tedbir geldi

Nazım’ın yeni maşası Yasef Mitrani

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Son Değer: 3,54
En Yüksek: 3,56
En Düşük: 3,50
Değişim 0,00 %
FK: 11,97
PD / DD: 2,07
İşlem Hacmi 31.231.407
Toplam Adet: 8.860.602
Ağırlıklı Ort.: 3,53
YORUMLAR (10)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)
 • düşünceli yatırımcı17 Kasım 2023 00:27

  bu haberlerin çıkış tarihler,i o kadar garipki sanki küçük yatırımcı elindeki malı satsın diyorlae  yüzde 96 tısı küçük yatırımcıda olan bu şirketin 3 yıldır sabırla elindekini tutmata çalışan insanları ürkütüp elindekini alma çabası

 • Gaye Han15 Kasım 2023 11:49

  imtiyazlı hisseye son yeter artık SPK

 • hisseci15 Kasım 2023 08:23

  Yatırım yapacağınız şirketi ve patronunu iyi araştırın cümlesine en güzel örnek

 • Hüseyin KARAGÖZ 15 Kasım 2023 07:50

  Halka açılacak veya açık olan şirketlerin en az %51'i şirket sahibinde olmayınca borsadan çektirilmeli veya halka arzına izin verilmemeli.SPK denetiminde olan ve %51'i bulmayan şirketin bütün kararlarını nasıl karar verebiliyor.Yönrtim kurulu kararı alabilmesi için %51çoğunluğun olması gerekmiyor mu.Eğer %51hisseden daha az hisse sahipleri tüm şirket adına karar alıyorsa küçük yatırımcı soyuluyor ya da soyduruluyordur.Yatırımcıların korunması için yeni yadal düzenlemelerin gelmesi gerekmektedir.Yoksa yatırımcı resmen doyuluyor demektir.Durumu bu şekilde olan şirketlerin incelenerek yeni füzenleme yapılması gerekiyor

 • ALİ KODUŞ15 Kasım 2023 09:51

  on yıllar önce ihlas grubu hisse senetlerini yaklaşık 14 TL den o zamanın parası ile pazarladılar şimdi tüm grup hisselerinin haline bir bakarmasınız.Bera, ittifak holding, cemaş ieyho daha onlarcası var borsada.Şuan yüksek fiyatlardan halka arz edilen bir de üstüne üstlük fiyatları balonlattırılan hisse senetleri gelecekte yatırımcıların kabusu olacaktır.

 • Canan Ceylan 14 Kasım 2023 23:47

  İmtiyazlı hisseye son yeter artık SPK bir işe yara çekil aradan

 • Onur14 Kasım 2023 22:52

  İmtiyazlı hisse uygulamasını kaldırmayan spk ya selam olsun 

 • Halil kaplan14 Kasım 2023 20:00

  Ey SPK ne işe yarıyorsunuz ciddi iddialar bu şirkete kayyum aramalıdir.

 • Men14 Kasım 2023 19:51

  Men etme yasası gelmiyor gelmiyor

 • Fatih14 Kasım 2023 19:22

  içerden adamı olmadığı müddetçe yapamaz. yapılıyorsa, demek ki içerde bozukluk var